Батлук В. А. Радіаційна екологія: навчальний посібник. – К. : Знання, 2009. – 309 с. ISBN 978-966-346-707-8. -
Ветеринарна медицина в єдиній державній системі запобігання та реагування на надзвичайні ситуації : навч. посіб. з цивіл. захисту у запитаннях і відповідях / Кабанець С. І. [та ін.]. — Львів: «Тріада плюс», 2009. – 420 с. ISBN 987-966-486-056-4. -
Дерябина Г.Н. Радиация и человек. – Мариуполь: ЗАО «Газета «Приазовский рабочий», 2001. – 256с. ISBN 966-7052-86-9. -
Кучма, М.М. Цивільна оборона (цивільний захист): навчальний посібник. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: «Магнолія плюс», 2006. – 360 с. ISBN 966-8340-21-3. -
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 332 с. ISBN 966-346-251-5. -
Мирный С.В. Живая сила. – Полтава: ООО «Асми», 2008. – 367 с. ISBN 978-9669182-005-9. -
Мирный С.В. Хуже радиации: повесть, рассказы. – Харьков: Каравелла, 2001. – 160 с. ISBN 966-586-094-1. -
Основи цивільного захисту: навч. посіб. / В.О. Васійчук, В.Є Гончарук, С.І. Качан, С.М. Мохняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 384с. ISBN 978-966-553-962-9. -
Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: підручник. — К.: Знання-Прес, 2007. — 487 с. ISBN 966-311-048-1 -
Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: навчальний посібник. За редакцією проф. Біляковича М.О.- К.:Арістей, 2007.- 368 с. ISBN 966-381-023-8. -
Україна-НАТО: оборонно-промислова перспектива / В.В. Бадрак, С.Г. Згурець, М.М. Самусь, О.О. Набоченко, В.І. Копчак, А.А. Крамар, І.С. Рябчий. – Defense Express. – К: 2008 – 206 с. -