RadAr

Автоматизована система розподіленого радіаційного моніторингу

 • Автоматизований радіаційний моніторинг довкілля у необмеженій кількості стаціонарних або мобільних точок
 • Передача даних з точки моніторингу на сервер через мережу Internet
 • Попереджувальні та аварійні сигнали про перевищення результатів вимірювання ПАЕД заданих порогових рівнів
 • Візуалізація виміряної інформації в графічному вигляді з накладанням на електронну карту Google maps
 • Перегляд дозиметричної інформації через мережу Internet з комп’ютера або смартфону
Купити Спитати

Спитати

Please leave this field empty.
captcha
Please leave this field empty.

Опис

Розподілена дворівнева система RadAr призначена для віддаленого моніторингу радіаційного стану навколишнього середовища. Забезпечує отримання інформації в режимі реального часу про рівень радіації зі стаціонарних або пересувних точок моніторингу на основі інтелектуальних блоків детектування (БДБГ-09, БДБГ-09С, БДБГ-09 водостійкий, БДБГ-15С) або табло (ІТ-09, ІТ-09Т), з’єднаних з комп’ютером.  Комп’ютер повинен бути під’єднаним до мережі Internet.

Кількість точок збору дозиметричної інформації є необмеженою, що дозволяє адаптувати систему до потреб конкретного замовника. Сервер збору, відображення та обробки дозиметричної інформації постійно під’єднаний до мережі Internet через статичну ІР-адресу, і дозволяє постійно оновлювати дані. Через веб-браузер можна відобразити карту з нанесеними на неї дозиметричними даними.

Система може застосовуватися для створення відомчих, а також державних систем автоматизованого контролю радіаційної обстановки (АСКРО).

Автоматизована система розподіленого радіаційного моніторингу RadAr може використовуватись у двох модифікаціях як стаціонарна або мобільна; або їх комбінації.

Радіаційна карта довкілля

Результат реальної роботи автоматизованої системи розподіленого радіаційного моніторингу RadAr можна переглянути тут. Виміряні дані постійно оновлюються і їх можна відобразити як у табличному вигляді, так і на електронній карті з прив’язкою точок моніторингу до їхніх географічних координат.

Призначення

 • Безперервне вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози (ПАЕД) гамма-випромінення об’єктів навколишнього середовища

 • Передача дозиметричних вимірювань, через мережу Інтернет, на віддалений централізований пункт збору інформації (сервер)

 • Візуалізація виміряної дозиметричної інформації з можливістю її накладання на електронну карту.

 • Ведення бази даних дозиметричних вимірювань з можливістю формування звітної інформації та друку даних.

 • Можливість перегляду загальної інформації через мережу Internet (веб-клієнт) з комп’ютера або смартфону.

Особливості

 • Віддалений безперервний автоматизований радіаційний моніторинг навколишнього середовища від стаціонарних або мобільних точок спостереження.

 • Збір дозиметричних даних, отриманих від стаціонарних або мобільних пунктів вимірювання дозиметричної інформації.

 • Відображення на сервері поточних результатів процесу вимірювання в текстовій (таблиця) та графічній формі з прив’язкою до часу вимірювання.

 • Відображення поточних результатів процесу вимірювання під час функціонування в системі.

 • Відображення останніх переданих результатів вимірювання при втраті зв’язку з сервером.

 • Попереджувальні та аварійні сигнали про перевищення результатів вимірювання ПАЕД заданих порогових рівнів.

 • Архівування виміряних дозиметричних даних в єдину реляційну базу даних сервера (MS Access).

 • Одержання від сервера інформації для подальшого використання її при формуванні власних WEB сторінок

Особливості використання стаціонарних пунктів вимірювання інформації

 • Централізоване налаштування засобів моніторингу пунктів вимірювання відповідно до потреб замовника (інтервал передачі даних, формування рівнів порогів).

 • Можливість реалізації моніторингу допоміжних вимірювань (температура) та діагностичних сигналів стану обладнання (детектори, зв’язок).

 • Можливість встановити окремий пороговий рівень для кожного з блоків детектування або інформаційного табло.

Особливості використання мобільних пристроїв вимірювання інформації

 • Безперервне вимірювання ПАЕД та дози гамма-випромінення.

 • Вимірювання дозиметричної інформації з прив’язкою до поточного часу, дати та географічних координат.

Основні технічні характеристики

Назва Одиниця виміру Нормовані значення за ТУ
Спосіб передачі даних з точки моніторингу на сервер Мережа Internet
Засіб вимірювання ПАЕД гамма-випромінення блок детектування гамма-випромінення БДБГ-09
Діапазон вимірювань ПАЕД гамма-випромінення мкЗв/год 0,04 – 107 (0,04 – 108 за спеціальним замовленням)
Границя допустимої основної відносної похибки при вимірюванні ПАЕД гамма-випромінення при градуюванні по 137Cs з довірчою імовірністю 0,95 % ±(15+2/H*(10)), де H*(10) – числове значення ПАЕД гамма-випромінення, що еквівалентне мкЗв/год
Діапазон енергій гамма-випромінення, що реєструється МеВ 0,05 – 3,00
Енергетична залежність показів при вимірюванні ПАЕД гамма-випромінення в енергетичному діапазоні від 0,05 МеВ до 1,25 МеВ % ±25
Діапазон номінальної напруги живлення системи В 220
Габаритні розміри блока детектування без елементів кріплення мм 170x60x60

Сервер повинен постійно бути під’єднаним до мережі Internet через статичну ІР-адресу. Для збору, відображення та обробки дозиметричної інформації повинно бути встановлено відповідне серверне програмне забезпечення (ПЗ), окремо для стаціонарного і мобільного моніторингу. Стаціонарні пункти вимірювання інформації повинні бути з’єднані з персональним комп’ютером (ПК) перетворювачем RS485/USB. На ПК повинно бути встановлено клієнтське ПЗ та під’єднано мережу Internet для передачі даних на сервер.

Мобільні пристрої вимірювання інформації повинні бути з’єднані андроїд-пристроями (смартфонами) через Bluetooth інтерфейс. На смартфонах повинно бути встановлено ПЗ Special GS Ecotest. Для передачі виміряної дозиметричної інформації смартфони повинні мати доступ до мережі Internet (ServerGS).

В таблиці вказано технічні характеристики системи, яка включає інтелектуальні блоки детектування гамма-випромінення БДБГ-09. Щоб ознайомитись з технічними характеристиками інших блоків детектування, перейдіть на сторінки цих продуктів.

Склад системи

Для стаціонарних пунктів вимірювання інформації:

 • • Інтелектуальні блоки детектування БДБГ-09, БДБГ-09С, БДБГ-09 водостійкий, БДБГ-15С
 • • Табло ІТ-09, ІТ-09Т
 • • Комп’ютерне обладнання для визначеної замовником кількості точок вимірювання.
 • • Клієнтське та серверне програмне забезпечення.

Для мобільних пристроїв вимірювання інформації:

erty