ГеоРад

Комплекс програмно-апаратний

 • Використовується для побудови мобільних радіологічних або радіохімічних лабораторій
 • Відображає результати вимірювань з прив’язкою до географічної карти
 • Працює з електронними картами GoogleMaps та GoogleEarth
 • Дозволяє передавати виміряну інформацію через радіоканал
Купити Спитати

Спитати

Please leave this field empty.
captcha
Please leave this field empty.

Опис

Використовується для побудови мобільних радіологічних або радіохімічних лабораторій. Встановлюється стаціонарно на транспортному засобі. ГеоРад складається з двох блоків детектування гамма-випромінення БДБГ-09, інтерфейсного блока БІ-09, GPS-антени BULLET III TRIMBLE та спеціалізованого програмного забезпечення. На вимогу замовника комплект постачання може включати персональний комп’ютер з адаптером живлення.

ГеоРад призначений для вимірювання потужностi амбієнтного еквiвалента дози гамма-випромінення з прив’язкою до  географічних координат і поточного часу (отриманих від навігаційних супутників). Результати вимірювань відображаються на географічній карті на екрані персонального комп’ютера та можуть передаватися через радіоканал.

Призначення

 • вимірювання потужностi амбієнтного еквiвалента дози (ПАЕД) гамма-випромінення та прийом географічних координат і поточного часу від навігаційних супутників

 • відображення результатів вимірювань з прив’язкою до географічної карти на екрані персонального комп’ютера (ПК), а також архівування цієї інформації

 • передача виміряної інформації через радіоканал

Особливості

 • Реєструє результати вимірювань ПАЕД гамма-випромінення по кожному з каналів, а також географічні координати та час вимірювань з інтервалом 500 мс

 • Відображає результати вимірювань на екрані ПК у текстовому вигляді та у вигляді маршрутних точок з прив’язкою до географічної карти. Передбачено два режими відображення інформації: через заданий час або при зміщенні на задану відстань

 • Дозволяє встановити два порогових рівні: попереджувальний пороговий рівень та пороговий рівень небезпеки по кожному з каналів вимірювання ПАЕД гамма-випромінення

 • Сигналізує про перевищення виміряної ПАЕД встановлених порогових рівнів звуковими сигналами та зміною кольору відображення інформації на екрані ПК

 • Сигналізує про відмови блоків детектування та блока інтерфейсного звуковими сигналами, повідомленнями на екрані ПК та підсвічуванням світлодіодів на блоці інтерфейсному. Звукові сигнали про перевищення порогових рівнів та відмови обладнання формуються акустичною системою ПК

 • Може працювати із відсканованими географічними картами Замовника або з електронними картами GoogleMaps, GoogleEarth …

Основні технічні характеристики

Назва Одиниця виміру Нормовані значення за ТУ
Кількість каналів вимірювання ПАЕД гамма-випромінення  шт. 2
Засіб вимірювання ПАЕД гамма-випромінення блок детектування гамма-випромінення БДБГ-09 ВІСТ.418266.008
Діапазон вимірювань ПАЕД гамма-випромінення мкЗв/год 0,04 – 107
Границя допустимої основної відносної похибки при вимірюванні ПАЕД гамма-випромінення при градуюванні по 137Cs з довірчою імовірністю 0,95 % ±(15+2/H*(10))%, де H*(10) – числове значення ПАЕД гамма-випромінення, що еквівалентне мкЗв/год
Діапазон енергій гамма-випромінення, що реєструється МеВ 0,05 – 3,00
Енергетична залежність показів при вимірюванні ПАЕД гамма-випромінення в енергетичному діапазоні від 0,05 МеВ до 1,25 МеВ % ±25
Навігаційна система GPS
Навігаційний приймач EB-500 TRANSYSTEM INC
Максимальна середньоквадратична похибка визначення місцезнаходження м < 50
Час «холодного» старту с 35
Час «гарячого» старту с 1,5
Діапазон номінальної напруги живлення* В 9 – 36
Струм споживання*, не більше мА 100
* для всіх складових частин КПА окрім персонального комп’ютера та адаптера живлення персонального комп’ютера
Завантажити настанову щодо експлуатування

Комплект постачання

 • два блоки детектування гамма-випромінення БДБГ-09
 • блок інтерфейсний БІ-09
 • GPS-антена BULLET III TRIMBLE
 • На вимогу замовника до комплекту постачання також може бути включений персональний комп’ютер із встановленими програмами „Radiation Tracking" та „OziExplorer".
erty