RadSpace

Автоматизована система віддаленого радіаційного моніторингу

 • Безперервний радіаційний моніторинг довкілля (до 5000 точок).
 • Пакетна передача даних на стаціонарний сервер по GPRS каналу.
 • Формування аварійних і попереджувальних повідомлень при перевищенні результатів вимірювання ПАЕД заданих порогових рівнів.
Купити Спитати

Спитати

Please leave this field empty.
captcha
Please leave this field empty.

Опис

RadSpace – унікальна дворівнева система з клієнт-серверною архітектурою, яка призначена для віддаленого моніторингу радіаційного стану навколишнього середовища. Серверний рівень системи представлений серверним комп’ютером  з серверним програмним забезпеченням. Клієнтський рівень побудований на базі стаціонарних пунктів моніторингу з під’єднаними до них блоками детектування БДБГ-09. Система забезпечує отримання в режимі реального часу інформації про рівень радіації зі пунктів моніторингу, які з’єднані з серверним комп’ютером GPRS каналом. Розлогіше

Максимальна кількість точок збору дозиметричної інформації до 5000, а відстань передачі даних визначається покриттям оператора мобільного зв’язку, що робить систему RadSpace надзвичайно гнучкою та дозволяє адаптувати її відповідно до потреб конкретного замовника. Для реалізації функції віддаленого радіаційного моніторингу довкілля серверний комп’ютером повинен бути приєднаний до  мережі Internet з використанням статичної ІР-адреси. Отримана інформація від пунктів моніторингу, обробляється засобами серверного рівня, відображається, архівується в базу даних для її подальшого аналізу, експорту у інші формати, формування звітів та їх друку.

RadSpace може використовуватись для потреб АЕС (зона спостереження, санітарно-захисна зона), гідрометеорологічних центрів, екологічних інспекцій, а також у складі системи ЄДАСКРО.

Система є сумісною з інтелектуальними блоками детектування гамма-випромінення БДБГ-09, БДБГ-09 водостійкий та БДБГ-15С.

 

Призначення

 • безперервне дистанційне вимірювання потужностi амбієнтного еквiвалента дози (ПАЕД) гамма-випромінення та температури навколишнього середовища;

 • передача результатів вимірювання ПАЕД та значення температури навколишнього середовища на віддалений сервер;

 • відображення результатів вимірювань на моніторі комп’ютера в режимі реального часу;

 • ведення бази даних дозиметричних вимірювань з можливістю формування звітної інформації.

Особливості

 • Віддалений неперервний автоматизований радіаційний моніторинг навколишнього середовища.

 • Прийом від блоків детектування БДБГ-09 результатів вимірювання ПАЕД гамма‑випромінювання, значення температури навколишнього середовища та службову інформацію (їх заводський номер, результати їх самотестування) та передача даних на сервер GPRS каналом.

 • Можливість відображення результатів вимірювання в реальному часі, в числовій та/або графічній формі, отриманих від пунктів моніторингу, що розташовані на значній відстані.

 • Можливість встановлювати окремий пороговий рівень спрацювання сигналізації для кожного з пунктів моніторингу.

 • Можливість формування аварійних і попереджувальних повідомлень при перевищенні результатів вимірювання ПАЕД заданих порогових рівнів

 • Можливість архівування результатів вимірювання отриманих від пунктів моніторингу та аварійних і попереджувальних повідомлень у базу даних.

 • Відображення архівних даних результатів вимірювання від пунктів моніторингу та аварійних і попереджувальних повідомлень записаних у базу даних.

 • Можливість зберігати інформацію отриману від блоків детектування БДБГ-09 при перериванні зв’язку із віддаленим стаціонарним сервером, і подальша її передача при відновленні зв’язку.

 • Можливість розширення функціональності шляхом інтегрування пристроїв, які оснащені інтерфейсом RS-485 (наприклад, метеостанції або інші види детекторів з відповідною адаптацією прикладного програмного забезпечення).

 • Можливість приєднання табло ІТ-09(Т) безпосередньо у місці встановлення пункту моніторингу для оцінки радіаційної обстановки.

 • Здатність забезпечувати автономну роботу пунктів моніторингу під час відсутності зовнішньої напруги живлення 220 В. Система оснащена безперебійним джерелом живлення.

 • Використання можливостей і переваг програмного забезпечення SCADA у серверному рівні, зокрема формування звітів та можливість їх друку.

Основні технічні характеристики

Назва

Одиниця виміру

Нормовані значення за ТУ

Кількість каналів вимірювання ПАЕД гамма-випромінення на один модуль станції

шт.

1
Спосіб передачі даних з точки моніторингу на сервер Пакетна передача даних по GPRS каналу
Засіб вимірювання ПАЕД гамма-випромінення блок детектування гамма-випромінення БДБГ-09
Діапазон вимірювань ПАЕД гамма-випромінення

мкЗв/год

0,04 – 107 (0,04 – 108 за спеціальним замовленням)
Границя допустимої основної відносної похибки при вимірюванні ПАЕД гамма-випромінення при градуюванні по 137Cs з довірчою імовірністю 0,95

%

±(15+2/H*(10)), де H*(10) – числове значення ПАЕД гамма-випромінення, що еквівалентне мкЗв/год
Діапазон енергій гамма-випромінення, що реєструється

МеВ

0,05 – 3,00
Енергетична залежність показів при вимірюванні ПАЕД гамма-випромінення в енергетичному діапазоні від 0,05 МеВ до 1,25 МеВ

%

±25
Діапазон номінальної напруги живлення системи

В

220
Габаритні розміри блока детектування без елементів кріплення

мм

170x60x60
Габаритні розміри пункту моніторингу

мм

600х500х250
Захист оболонки пункту моніторингу ІР66
Температура експлуатування пункту моніторингу від -20°С до +60°С

 

 

Умови використання
Серверне програмне забезпечення функціонує на платформі Windows (Windows 10 x32/x64-bit).
В таблиці вказано технічні характеристики системи, яка включає інтелектуальні блоки детектування гамма-випромінення БДБГ-09. Щоб ознайомитись з технічними характеристиками інших блоків детектування, перейдіть на сторінки цих продуктів.

Комплект постачання

 • Пункт моніторингу:
 • Блоки детектування гамма-випромінення типу БДБГ (1 шт. на один пункт моніторингу).
 • Пункт моніторингу дозиметричної інформації з GPRS антеною у кількості визначеній Замовником.
 • Серверне ПЗ:
 • Операційна система, офісний пакет програм.
 • Системне програмне забезпечення для обміну даних каналом GPRS (залежить від к-сті пунктів моніторингу).
 • Системне програмне забезпечення для диспетчерського управління та збору даних (залежить від к-сті змінних, які передаються на сервер).
 • Прикладне програмне забезпечення «RadSpace Ecotest».
 • Відповідно до вимог Замовника пункт моніторингу замість блока детектування БДБГ-09 може комплектуватися інформаційним табло ІТ-09(Т).
erty