СТОРА-АБГ

Радіометр-дозиметр альфа-бета-гамма-випромінень РКС-01

 • Селективне вимірювання альфа-. бета-, гамма- та рентгенівського випромінень
 • Запис в енергонезалежній пам’яті до 1000 результатів вимірювання
 • Робота з телескопічною штангою
 • Режим зв’язку з ПК по каналу Bluetooth
 • Ступінь захисту оболонки ІР54
Order Got a question?

Feedback

Please leave this field empty.
Please leave this field empty.

Опис

Компактний пошуковий прилад з телескопічною штангою для оперативного виявлення та локалізації джерел альфа-. бета-, гамма- та рентгенівського випромінень.

Прилад працює на альфа-бета-гамма-чутливому лічильнику Гейгера-Мюллера із слюдяним вікном. Великий дисплей з люмінесцентною підсвіткою дозволяє одночасно відображати одиниці вимірювань, похибки вимірювань, пороговий рівень та реальний час. Наявність аналогового індикатора миттєвої інтенсивності випромінення полегшує локалізацію джерел випромінень.

СТОРА-АБГ дозволяє зберігати в енергонезалежній пам’яті до 1000 результатів вимірювань, переглядати їх на власному індикаторі та передавати в персональний комп’ютер по радіоканалу Bluetooth в режимі реального часу.

Для роботи з дозиметром-радіометром РКС-01 СТОРА-АБГ розроблено нове програмне забезпечення «RadReader».

Призначення

 • вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози (ПАЕД) гамма- та рентгенівського випромінень (далі – фотонного іонізуючого випромінення)

 • вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення

 • вимірювання поверхневої активності бета-випромінюючих радіонуклідів

 • вимірювання поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення

 • вимірювання поверхневої активності альфа-випромінюючих радіонуклідів

 • індикація швидкості лічби імпульсів від детектора альфа-бета-гамма-випромінення

Особливості

 • Альфа-бета-гамма-чутливий лічильник Гейгера-Мюллера із слюдяним вікном.

 • Енергокомпенсуючий фільтр, що дозволяє отримати хорошу енергетичну залежність показів радіометра при вимірюванні фотонного іонізуючого випромінення в діапазоні енергій від 12 кеВ до 3 МеВ.

 • Великий дисплей з люмінесцентною підсвіткою, що дозволяє одночасно відображати одиниці вимірювань, похибки вимірювань, пороговий рівень та реальний час та аналоговий індикатор миттєвої інтенсивності випромінення.

 • Можливість здійснення вимірювань з наперед запрограмованою похибкою.

 • Оперативна оцінка гамма-фону протягом 10 секунд.

 • Автоматичне віднімання гамма-складової випромінення під час вимірювання параметрів бета-випромінення.

 • Автоматичне віднімання гамма- та бета-складової випромінення під час вимірювання параметрів альфа-випромінення.

 • Автоматичний вибір інтервалів та діапазонів вимірювань.

 • Програмування значень порогових рівнів спрацьовування сигналізації для кожного параметру випромінення, що вимірюється.

 • Звукова сигналізація кожного зареєстрованого гамма-кванта, альфа- чи бета-частинки з можливістю її відключення.

 • Двотональна звукова сигналізація перевищення запрограмованих порогових рівнів.

 • Запис в енергонезалежній пам’яті до 1000 результатів вимірювання.

 • Перегляд на власному індикаторі результатів вимірювань, які були раніше записані в енергонезалежну пам’ять, а також передавання цієї інформації в персональний комп’ютер по радіоканалу Bluetooth.

 • Два гальванічні елементи живлення типорозміру ААА.

 • Чотирирівнева індикація ступеню розрядження елементів живлення.

 • Для роботи з приладом розроблене нове програмне забезпечення RadReader.

Основні технічні характеристики

Вимірювання параметрів гамма- та рентгенівського випромінень
Діапазон вимірів ПАЕД фотонного іонізуючого випроміненнямкЗв/год0,1 … 100 000
Діапазон відображення ПАЕД фотонного іонізуючого випроміненнямкЗв/год0,01 … 100 000
Діапазон індикації швидкості лічби імпульсів від лічильника альфа-бета-гамма-випроміненьімп./с0 … 9999
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення при градуюванні за 137Cs з довірчою імовірністю 0,95%15+2/М, де М – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у мкЗв/год ПАЕД
Діапазон енергій фотонного іонізуючого випромінювання, що реєструєтьсяМеВ0,012 … 3,00
 • Енергетична залежність показів радіометра при вимірюванні ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення відносно 0,662 МеВ (137Cs):
 • – в діапазоні енергій від 0,012 до 0,040 МеВ, не більше
 • – в діапазоні енергій від 0,040 до 1,25 МеВ, не більше
%±35

±25

Вимірювання параметрів бета випромінення
Діапазон вимірів поверхневої густини потоку частинок бета-випромінюваннячаст./(см2×хв)5 … 999 999
Діапазон вимірів поверхневої активності бета-випромінюючих радіонуклідівБк/см20,22 … 9999 для джерел типу С0(90Sr/90Y)
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення при градуюванні за 90Sr/90Y з довiрчою імовірністю 0,95%20+150/F, де F – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у част./(см2×хв) поверхневій густині потоку частинок бета-випромінення
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої активності бета-випромінюючих радіонуклідів при градуюванні за 90Sr/90Y з довiрчою імовірністю 0,95 від джерел типу С0%20+10/А, де А – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у Бк/см2 поверхневій активності бета-випромінюючих радіонуклідів
Діапазон енергій бета-частинок, що реєструютьсяМеВ0,15 … 3,0
Вимірювання параметрів альфа випромінення
Діапазон вимірів поверхневої густини потоку частинок альфа-випроміненнячаст./(см2×хв)5 … 999 999
Діапазон вимірів поверхневої активності альфа -випромінюючих радіонуклідівБк/см20,2 … 9999 для джерел типу П9 (239Pu)
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення при градуюванні за 239Pu з довiрчою імовірністю 0,95%20+150/F, де F – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у част./(см2×хв) поверхневій густині потоку частинок альфа-випромінення
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої активності альфа-випромінюючих радіонуклідів при градуюванні за 239Pu з довiрчою імовірністю 0,95 від еталонного джерела типу П9%20+10/А, де А – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у Бк/см2 поверхневій активності альфа -випромінюючих радіонуклідів
Тип детектораальфа-бета-гамма-чутливий лічильник Гейгера-Мюллера із слюдяним вікном
Площа вікнасм213,8
Типова чутливість до фотонного іонізуючого випромінення з енергією 0,662 МеВ (137Cs) імп./смкЗв/год4,5
Час неперервної роботи радіометра при живленні від нової батареї з двох гальванічних елементів ємністю 1200 мА·год при темпера­турі 20 °С та за умов гамма-фону не більше 0,5 мкЗв/год, вимкненого озвучування зареєстрованих гамма-квантів та вимкненого підсвічування шкали, не меншегод2000
Номінальна напруга живлення радіометра від двох гальванічних елементів типорозміру AААВ3,0
Діапазон робочих температур°С-20 … +50
Габаритні розміри радіометрамм160 x 75 x 37
Довжина складеної телескопічної штангимм382
Довжина телескопічної штанги в розкладеному виглядімм937
Маса телескопічної штангикг0,21
Маса радіометра без штанги телескопічної, не більшекг0,4
Маса радіометра в пакованнікг4,2 (паковання – 3,2)

 

Download operating manual

Сертифікати

 • Декларація відповідності стандартам.

 • Сертифікат відповідності радіометра-дозиметра альфа-бета-гамма-випромінень вимогам EN 60325, виданий Чеським метрологічним інститутом.

 • Сертифікат перевірки типу № UA-TR.113-0510-20 від 14 серпня 2020 р.

 • Сертифікат відповідності № UA-TR.113-0510/01F від 18 серпня 2020 р.

Сертифікат перевірки типу приладу

Ознайомитись з сертифікатом можна за посиланням

Комплект постачання

 • радіометр-дозиметр альфа-бета-гамма-випромінень РКС-01 СТОРА-АБГ
 • накривка №1 (енергокомпенсуючий фільтр для вимірювання ПАЕД гамма- та рентгенiвського випромiнень)
 • накривка №2 (альфа-бета-фільтр для вимірювання гамма-складової випромінення при вимірюванні характеристик бета-випромінення)
 • накривка №3 (альфа-фільтр для вимірювання гамма-бета-складової випромінення при вимірюванні характеристик альфа-випромінення)
 • накривка №4 (сітка для захисту лічильника при вимірюванні характеристик альфа-випромінення)
 • настанова щодо експлуатування
 • елемент гальванічний типорозміру ААА 1,5 V – 2 шт
 • штанга телескопічна
 • тримач
 • гвинт – 2 шт
 • комплект прокладок (30 мкм - 10 шт)
 • спеціалізоване програмне забезпечення Rad Reader
 • сумка укладальна
 • чемодан укладальний
 • паковання

                              Для роботи з дозиметром-радіометром РКС-01 СТОРА-АБГ розроблено нове програмне забезпечення «RadReader».

erty